logo

Gode råd fra energitec

1. Undersøk formaliteter og organisasjonstilhørighet

Velg aldri en rørlegger som ikke har en adresse som du kan henvende deg til.

Det er nok av håndverkere som bare nås på mobiltelefonen - når de selv vil! Sjekk gjerne også om bedriften er medlem av Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS, som også har etablert lokale reklamasjonsnemnder for forbrukere.

Det gir trygghet dersom tvister skulle oppstå.

2. Spør om rørleggerbedriften har sentral eller lokal godkjenning

Etter plan- og bygningsloven skal alle håndverkere være offentlig godkjent - enten sentralt eller kommunalt.

Godkjenning utstedes av Statens bygningstekniske etat eller vedkommende kommune.

3. Vær tålmodig

Hvis bedriften du har sett deg ut har det travelt, så ikke prøv å finne en ny, dårlig erstatning.

Det er bedre å vente noen uker med å renovere badet enn å måtte ty til useriøse bedrifter. De anerkjente bedriftene har travle dager, og det gjør at de useriøse alternativene blomstrer.

4. Innhent flere tilbud - be om referanser

Innhent gjerne pristilbud fra flere bedrifter. Du kan spare mange penger ved å utnytte konkurransesituasjonen i markedet. Men husk - pris er ikke alt. Du kan ikke forvente at den mest seriøse rørlegger også er den rimeligste.

Kvalitet og pris henger nøye sammen. Sjekk gjerne også bedriftens referanser - f.eks. naboers erfaringer.

5. Spør etter våtromssertifikat

Hvis det er på badet eller i vaskerommet du skal ha utført rørleggerarbeid, så spør om bedriften du engasjerer har våtromssertifikat.

I alt er det utstedt mange tusen slike sertifikater til håndverkere

6. Undersøk om bedriften har et kvalitetssikringssystem

Medlemsbedriftene i NRL har et bransjetilpasset kvalitetssikringssystem, som sikrer at arbeidet blir utført mest mulig riktig første gang - for derved å unngå reklamasjoner i ettertid.

7. Konsentrer ansvaret

Et nybygg eller en baderomsrenovering innbefatter flere ulike yrkesgrupper. Det lureste er å velge ut en person eller en bedrift til å stå ansvarlig.

Velger du å engasjere rørlegger, elektriker, murer og snekker uavhengig av hverandre, krever det stort organisasjonstalent hos deg som byggherre, og ansvaret blir lett pulverisert ved at den enkelte håndverker fort kan skyve skylden for mangler og forsinkelse over på de andre håndverkerne.

8. Ha en befaring med bedriften før arbeidet igangsettes

Her går dere gjennom hva som skal gjøres og hva som er de ønskede resultatene. Jo bedre forberedelser, jo bedre resultat.

Har du hatt befaring og stoler på personene som skal utføre jobben, kan du overlevere nøklene og reise på jobb eller handletur mens fagfolkene arbeider. Men lån ikke ut nøkkelen din til hvem som helst! Hvis du tar fri for å bistå arbeidet, er det ekstra viktig at de som skal utføre jobben møter opp til riktig tid. Hvis ikke, har du rett til å trekke tjenesteyteren i lønn.

9. Inngå skriftlig kontrakt

Med kontrakt står du sterkere i en eventuell konflikt. I kontrakten er det viktig å presisere hva man ønsker at resultatet skal være, slik at arbeidet kan tilpasses ønskene.

Skriv ned tjenestens formål, tidsramme og hvordan tjenesten skal beregnes og betales (fast pris eller regning). Ved større arbeider bør det også følge med en arbeidsbeskrivelse, og det er lurt å ha oppmøtetidspunktet fastsatt. Både Forbrukerrådet og NRL-bedriftene har ferdige kontraktskjemaer som kan benyttes.

Skaff deg også et eksemplar av lov om håndverkertjenester, som fastslår dine rettigheter og plikter.

10. Ved småarbeider - bruk hverdagene

Ikke ring rørleggeren på ettermiddagen eller på søndag hvis du kan vente til mandag. Etter arbeidsmiljølovens regler skal rørleggeren nemlig ha overtidsbetalt for arbeid etter ordinær arbeidstid og på fridager – noe som naturlig nok må slå ut på den timeprisen du skal betale.

<>